Kotivakuutuksen valinta

Kerro omat vinkkisi

Kerro omat vinkkisi

Millä perusteilla valitset? Mihin kiinnität huomiota erityisesti? Onko sinulla muita vinkkejä tai oma suosikki? Tehdään yhdessä fiksuja valintoja.

Vinkki
Jos vahinkoa ei korvata riittävästi, halvasta hinnasta ei ole mitään hyötyä. Vertailen aina myös sen, paljonko eri yhtiöillä irtaimiston arvon katsotaan vuosittain alenevan ja paljonko omavastuu on.
Vinkki
Heinäkuussa 2020 Kuluttaja testasi kahdeksaa vakuutusyhtiötä selvittääkseen, kuinka kattavia niiden kotivakuutukset olivat ja kuinka tyytyväisiä asiakkaat olivat vakuutuksenantajiinsa. Eniten hintaeroa löytyi omakotitalon kotivakuutuksista. Ifin laaja kotivakuutus oli voittaja tässä testissä. Kerrostaloissa, rivitaloissa ja omakotitaloissa asuville se erottui kokonaisuutena edukseen ehdoiltaan ja hinnaltaan. Pohjola Vakuutus sai tässä tutkimuksessa parhaat arvosanat asiakastyytyväisyydestä. Mukana olivat myös Fennia, Turva, Pohjantähti ja LähiTapiola.
Vakuutus turvaa
Kuva: © Eakrin Rasadonyindee

Kotivakuutuksen valinta

Kotivakuutus on erittäin hyvä hankinta ja monille vuokralla asuville myös pakollinen sellainen. Kotivakuutuksen valinta ei ole tehtävistä helpoin, sillä jokaisella vakuutusyhtiöllä on useita erilaisia kotivakuutuksia, jotka erovat toisistaan omavastuun määrässä, kattavuudessa ja hinnassa. Lisäksi vakuutusten kattavuudet ja muut käytännöt vaihtelevat suurestikin eri vakuutusyhtiöiden välillä, esimerkiksi nuoret saavat alennuksia kotivakuutuksiinsa tietyissä vakuutusyhtiöissä. Useimmiten vakuutusten keskittäminen kannattaa; saat kotivakuutuksesi todennäköisesti hieman edullisemmin, kun otat sen yhtiöstä, jossa sinulla on jo muita vakuutuksia. Tämä ei kuitenkaan takaa, että kyseinen vakuutus olisi markkinoiden edullisin kattavuuteensa nähden, vaan hintoja kannattaa vertailla eri yhtöidenkin välillä parhaansa mukaan.

Omavastuun määrän asiakas voi valita itse. Omavastuu on se summa, joka asiakkaalle jää itselleen maksettavaksi ennen kuin vakuutusyhtiö alkaa korvata vahinkoja. Kotivakuutuksen omavastuu on yleisimmin 150-200 euroa, mutta halutessaan sen voi nostaa myös yli 1000 euroon. Mitä suurempi omavastuu on, sen edullisemmin kotivakuutuksen saa. Korkean omavastuun huono puoli on luonnollisesti se, että suuri osa esimerkiksi kodinkoneiden ja elektroniikan vahingoista jää silloin omavastuun alapuolelle ja siten korvaamatta.

Useat eri tahot tekevät kotivakuutuksia koskevia vertailuja eri vakuutusyhtiöiden välillä. Kaikissa hintavertailuissa täytyy kuitenkin muistaa, että vertailtavat tuotteet eivät ole identtisiä, eli esimerkiksi vakuutusten korvausmäärissä ja omavastuuosuuksissa on eroja. Eri vakuutusyhtiöillä on myös hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitkä vahingot kuuluvat korvattavuuden piiriin. Esimerkkinä tästä ovat luonnonilmiöt; yksi vakuutusyhtiö lukee myrskytuuleksi puuskan, joka toisessa vakuutusyhtiössä onkin vain harmiton, ja siten korvattavuuden ulkopuolelle kuuluva tavallinen tuuli.

Kotivakuutuksia voi kysellä vakuutusyhtiöiden toimistoista. Lisäksi kotivakuutuksen voi ottaa suoraan vakuutusyhtiöiden verkkosivustoilta, joilla myös vakuutuksen hinnan voi useimmiten laskea näppärillä laskureilla. Eri vakuutuksia on helpompi vertailla, kun on laskenut juuri itselle sopivan kotivakuutuksen hinnan kussakin vakuutusyhtiössä. Toki yhtiöistä voi pyytää myös vakuutustarjouksia ja tutustua niiden hintoihin ja ehtoihin kaikessa rauhassa ennen päätösen tekoa.

Kerros- vai omakotitalo

Vuokralla asuvat henkilöt ovat vastuussa vain oman irtaimistonsa vakuuttamisesta. Tämä koskee myös kerros- ja rivitalossa asuvia osakkaita. Kiinteistön vakuuttaa näissä tapauksissa aina kiinteistöyhtiö. Irtaimistoksi luetaan esimerkiksi astiat, huonekalut, elektroniikka, kodinkoneet, vaatteet, korut ja erilaiset harrastusvälineet. Joistakin irtaimistokohteista saatetaan maksaa vain tietty enimmäiskorvausmäärä, mutta useimpiin pätee kotivakuutuksen yleiset korvattavuutta koskevat säännöt. Kaikkein arvokkaimmat esineet ja kokoelmat on usein hyvä vakuuttaa erikseen, omalla vakuutuksellaan. Useimmiten kodin irtaimistoa koskevia korvauksia haetaan rikkoutumisten sekä murtojen ja muiden varkauksien vuoksi.

Omakotitalon omistajien tulee irtaimiston lisäksi vakuuttaa myös omistamansa rakennus tai rakennukset. Kotitalon lisäksi esimerkiksi tietynlaiset ulkovarastot ja autotallit tulee vakuuttaa erikseen. Lisäksi kotivakuutuksen piiriin voi sisällyttää esimerkiksi vapaa-ajan asunnon, lemmikkieläimen, veneen tai omistamaansa metsää. Rakennuksissa tyypillisesti tapahtuvia vahinkoja ovat erilaiset rikkoutumiset, vesivahingot sekä tulipalo- ja myrskyvahingot.

Kotivakuutuksen kattavuus

Useimmilla vakuutusyhtiöillä on useita eri tasoisia kotivakuutuksia, joiden hinnat vaihtelevat vakuutuksen kattavuuden mukaan. Asiakas voi itse miettiä, minkä tasoista turvaa kaipaa ja kuinka paljon on kattavasta turvasta valmis maksamaan vakuutuskautta kohden. Erilaisia korvattavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi tulipalot, luonnonilmiöt, kuten salamanisku tai myrskytuuli, varkaudet, ilkivalta, sähkölaitteiden rikkoontumiset, erilaiset vuotovahingot ja kosteusvauriot, tuhoeläinvauriot sekä äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot ja rikkoutumiset. Korvauspiiriltään laajimmatkaan vakuutukset eivät kata aivan kaikkea. Esineen normaali kuluminen, huollon aiheuttamat kustannukset tai virheellisestä käytöstä johtuvat vahingot eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Joihinkin kotivakuutuksiin sisältyy lisäksi matkatavaroiden vakuutus. Matkatavaravakuutus on voimassa useimmiten alle kolmen kuukauden mittaisilla matkoilla, mutta oman matkatavaravakuutuksen ominaisuudet kannattaa aina tarkistaa matkatoimistosta ennen matkalle lähtöä.

Toisinaan kotivakuutus kattaa myös asumisen keskeytymisen eli esimerkiksi tilapäisessä asunnossa asumisen aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia, mikäli asiakkaan oma asunto on korjaustöiden vuoksi ei-asuttavassa kunnossa ja asunnolle sattunut vahinko kuuluu niin ikään vakuutuksen kattavuuden piiriin. Myös vastuuvakuutusta on tärkeää miettiä, sillä jokainen voi vahingossa aiheuttaa vahinkoa myös muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen. Vastuuvakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutetun vahingon ja kattaa useimmiten kaikki samassa vakuutetussa taloudessa asuvat henkilöt. Oikeusturvavakuutus sen sijaan auttaa, mikäli asiakas joutuu riita-, rikos- tai hakemustilanteisiin, joissa hän tarvitsee lakimiehen apua. Niin asumisen keskeytyminen, ulkopuolisille aiheutettu vahinko kuin lakimiehen palkkaaminenkin voivat tulla asiakkaalle hyvin kalliiksi ilman kunnollista vakuutusta.

Täysarvo- vai vakuutusmäärään perustuva vakuutus

Sekä rakennukset että kodin irtaimiston voi vakuuttaa kahdella tapaa. Täydestä hinnasta vakuuttaminen eli täysarvovakuutus tarkoittaa, että irtaimisto tai rakennukset vakuutetaan niiden täydestä arvosta. Täysarvovakuutetun omaisuuden arvo arvioidaan vasta vahingon jo tapahduttua eli käytännössä omaisuus on aina vakuutettu todellisesta arvostaan. Korvauksella voi kuitenkin olla yläraja eli enimmäiskorvausmäärä. Irtaimiston tai rakennusten arvoa ei tarvitse määrittää etukäteen vaan vakuutusmaksu määräytyy rakennuksen tai asunnon pinta-alan ja muiden ominaisuuksien mukaan. Useimmat vakuutusyhtiöt suosittelevat täydestä arvosta vakuuttamista.

Vakuutusmäärään perustuvassa vakuutuksessa irtaimisto ja rakennukset vakuutetaan niiden etukäteen arvioidun arvon mukaan. Asiakas määrittää irtaimistonsa ja omistamiensa rakennusten arvon euroina, jolloin omaisuus vakuutetaan tämän rahamäärän mukaan. Vakuutusmäärään perustuvissa vakuutuksissa muutokset omaisuuden arvossa tulee ilmoittaa erikseen omaan vakuutusyhtiöön.

Teksti: Nelli Kelonen