Lapsen turvaistuimen valinta

Kerro omat vinkkisi

Kerro omat vinkkisi

Millä perusteilla valitset? Mihin kiinnität huomiota erityisesti? Onko sinulla muita vinkkejä tai oma suosikki? Tehdään yhdessä fiksuja valintoja.

Lapsi turvaistuimessa
Kuva: © trendsetterimages | Dreamstime.com

Turvaistuimen valinta

Suomen lain mukaan kaikkien alle 135 cm pitkien lasten tulee matkustaa turvalaitteessa henkilö-, paketti- ja kuorma-autoissa. Liikenneturva kuitenkin suosittelee turvaistuinta 150 senttimetriin asti. Turvalaite voi olla niin kaukalo, turvaistuin, turvavyöistuin kuin istuinkorokekin, riippuen lapsen pituudesta ja painosta. Euroopan Unionin alueella turvalaitteille on omat turvallisuusvaatimuksensa, eikä istuinta, joka ei näitä kriteerejä täytä, kannata missään nimessä käyttää. Turvallisen matkustamisen takaamiseksi turvalaite tulee aina kiinnittää kunnolla, valmistajan ohjeiden mukaan.

Istuimen tyyppi ja koko

Lapsen turvalaitteen tarve määrittyy yleensä lapsen painon mukaan. Yleisesti lapsi käyttää kolmea tai neljää eri istuinta ennen kuin on tarpeeksi iso matkustamaan ilman turvalaitetta. Markkinoilta löytyy tosin myös istuimia, joissa lapsi voi matkustaa syntymästään neljän vuoden ikään saakka.

Turvalaitteet jaetaan neljään ryhmään niiden painorajoitusten mukaan. Lapselle täytyy hankkia seuraavan ryhmän turvalaite, kun hän painaa enemmän kuin istuin maksimissaan sallii tai hänen päänsä ylettyy istuimen selkänojan yläpuolelle. Kaukaloa käytettäessä vaihto tulee suorittaa jo, kun vauvan silmät ylettävät selkänojan yläreunan kohdalle. Vauvoille hankitaan useimmiten kaukalo, mutta he voivat matkustaa myös tietyissä turvaistuimissa. Istuimen minimipaino kannattaa tarkastaa ennen ostopäätöstä. Kaukalon käytyä pieneksi hankitaan turvaistuin, joka suojaa lapsen päätä takaa ja sivuilta.

Noin neljävuotiaana lapsi voi alkaa matkustaa turvavyöistuimessa tai istuinkorokkeella. Turvavyöistuin eroaa turvaistuimesta ja kaukalosta siinä, että turvavyöistuinta käytettäessä lapsi kiinnitetään auton turvavöillä, ei istuimen vöillä. Turvavyöistuin ohjaa turvavyöt lapsen ympärille turvallisesti, reisien ja olkapään ylitse. Istuinkoroke toimii kuten turvavyöistuin, mutta ei suojaa lapsen päätä takaa eikä sivuilta. Tällöin lapsen pään takana tulee olla auton oma pääntuki.

Turvallisuusvaatimukset ja vertailu

Euroopan Unionin alueella turvalaitteille on asetettu turvallisuusstandardit. Kaikki istuimet, jotka täyttävät kyseisen standardin, merkitään E-tunnuksella. Suomessa kaikkien myytävien turvaistuinten tulee olla E-tunnuksella varustettuja.

E-tunnuksen lisäksi turvalaitetta hankittaessa voi kiinnittää huomiota myös istuimen mahdolliseen T-merkintään. T-tunnus myönnetään turvalaitteille, jotka suojaavat lapsen kaularankaa erityisen hyvin. T-tunnus ei ole turvalaitteessa pakollinen, mutta suositeltava. Kasvot menosuuntaan asennettavissa turvalaitteissa tätä tunnusta ei tosin yleensä ole, sillä turvallisin tapa pienelle lapselle on matkustaa selkä menosuuntaan. Tämän vuoksi lapsen tulisi matkustaa selkä menosuuntaan niin pitkään kuin suinkin mahdollista.

Euroopassa järjestetään EuroTest-testejä, joihin ottavat osaa useat eri maat. Turvalaitteiden testeissä vertailukriteereinä käytetään muun muassa sitä, miten hyvin laite suojaa lasta etu- ja sivutörmäyksissä, istuimen turvavöiden reititystä, lapsen kiinnitystä turvaistuimeen, kiinnityksen luotettavuutta, istuimen asennusta ja väärinasennuksen mahdollisuutta, käyttöohjeiden laatua ja selkeyttä, istuimen antamaa tukea lapsen päälle ja säärille sekä pehmusteiden laatua ja puhdistettavuutta. Lisätietoa EuroTest-testeistä ja niiden tuloksista on Autoliiton sivuilla.

Kiinnitys

Turvalaite kiinnitetään ensisijaisesti auton takapenkille. Mikäli istuin kuitenkin kiinnitetään etupenkille, on ehdottoman tärkeää kytkeä kyseisen puolen turvatyyny pois päältä. Autoissa, joissa turvatyynyä ei voi kytkeä pois päältä, turvalaitetta ei saa lainkaan käyttää etupenkillä, sillä turvatyynyn voima sen lauetessa voi vahingoittaa lasta.

Turvalaitteen kiinnityksessä tulee olla hyvin tarkka; jo pienikin virhe madaltaa laitteen turvallisuutta huomattavasti. Turvalaitteen mukana tulevia ohjeita tulee noudattaa tarkoin. Lisäapua asennukseen saa tarvittaessa turvalaitteita myyvistä liikkeistä. Mikäli turvalaitetta käytetään useammassa kuin yhdessä ajoneuvossa, kiinnitystavan tulee olla nopea ja yksinkertainen, jotta kiinnityksen laatu ei kärsisi useiden vaihtojen vuoksi. Asennuksen jälkeenkin kiinnitys kannattaa tarkastaa tasaisin väliajoin.

Joissakin autoissa on Isofix-kiinnitysjärjestelmä, standardoitu kiinnitystapa, jota käytetään kaikkialla maailmassa. Istuin kiinnitetään ajoneuvoon Isofix-kiinnityspisteiden avulla. Tämä kiinnitystapa on hyvin turvallinen ja se minimoi väärän kiinnityksen riskin.

Huomioi ennen ostopäätöstä

Turvalaitteen voi ostaa myös käytettynä, mutta turvallisuuden takaamiseksi ostajan on tunnettava laitteen aiempi käyttöhistoria. Mikäli istuin on joskus ollut kolarissa, se ei enää ole käyttökelpoinen. Myös vuosia vanhat istuimet on syytä jättää ostamatta, sillä ne eivät välttämättä enää täytä turvalaitteiden turvallisuusvaatimuksia. Ilman käyttöohjeita istuinta ei saa ostaa, sillä asennus voi tällöin mennä vikaan. Turvallisinta on ostaa käytetty turvalaite luotettavilta ihmisiltä perheessä tai tuttavapiirissä.

Ennen turvalaitteen hankintaa on tärkeää tarkastaa, että se mahtuu autoon ja että autossa on kiinnitykseen tarvittavat ominaisuudet. Myös lapsen viihtyminen turvalaitteessa on tärkeää, ja laitetta voi kokeilla yhdessä lapsen kanssa jo kaupassa. Lapset nukahtavat autoon usein kesken ajomatkan, joten turvaistuimet, jotka saa helposti säädettyä puolimakaavaan asentoon, ovat käytännöllisiä. Istuimen pehmusteet saattavat likaantua käytössä, joten ne olisi hyvä pystyä irrottamaan ja pesemään tarvittaessa.

Tulevien vanhempien on hyvä pitää mielessä myös vauvan ensimmäinen automatka sairaalasta kotiin. Kaukalo tulee siis hankkia jo ennen vauvan syntymää. Tällöin istuinta ei luonnollisesti voi vauvalle sovittaa, mutta sen kantomukavuutta voi testata jo kaupassa.

Turvalaitteen hankkijalle tärkeimmät kriteerit ovat istuimen sopivuus lapsen painolle ja pituudelle, istuimeen merkitty E-tunnus sekä varmuus siitä, että istuin ei aiemmin ole ollut kolarissa.

Teksti: Nelli Kelonen