Vuokra- vai omistusasunto

Vastaajista 43% valitsi vuokra-asunnon ja 57% omistusasunnon. Lue perusteluja alempaa.

Vuokra-asunto
43%
Omistusasunto
57%

Kumpi on sinun valintasi?

Rastita valintasi, jonka jälkeen voit perustella sen. Tehdään yhdessä fiksuja valintoja.

Vuokra-asunto
Omistusasunto
Omistusasunto
Asun yhdessä Suomen kasvukeskuksista, jossa asuntojen hintakehitys on vahvaa. Tämä ei tietysti ole tae tulevaisuudesta, mutta on erittäin todennäköistä että asunnon hankkiminen täältä on hyvä sijoitus. Miksi maksaisin vuokraa jollekin toiselle kun voin kerryttää omaa varallisuutta. Lainakorot ovat matalalla ja koronan myötä näyttää siltä, että ainakaan ihan lähivuosina ne eivät lähde kovaan nousuun.
Vuokra-asunto
En ole 100% varma, että asun samassa paikassa vielä vuosien päästä. On mahdollista, että vaihdan paikkakuntaa ja siksi minulla ei ole edes pitkää määräaikaista vuokrasopimusta. En halua joutua tilanteeseen, jossa haluaisin vaihtaa paikkakuntaa, mutta samalla oman asunnon myyntiaika venyy ja venyy viikoista kuukausiin, sitten vuosiin ja lopulta ei onnistu ollenkaan enkä saa omiani pois.
Kerrostalo
Kuva: © Thomas Vieth

Kerrostaloasunto omaksi vai vuokralle

Vuonna 2019 Suomessa oli noin 3 miljoonaa asuntokuntaa, joista vajaat 1 miljoonaa asui vuokra-asunnossa. Oman asunnon ostaminen onkin huomattavasti suositumpi, ja lähes poikkeuksetta edullisempi asumismuoto kuin vuokralla asuminen. Silti vuokralla asuminen sopii yhdelle jos toisellekin asuntokunnalle paremmin. Kerrostaloasunnon vuokraaminen on suosittua varsinkin nuoremman väestön keskuudessa, sillä nuoret aikuiset eivät ehkä ole vielä asettuneet aloilleen tiettyyn kaupunkiin tai kuntaan, eikä varsinkaan opiskelijoilta löydy suuriin asuntolainoihin tarvittavia tuloja.

Useimpien tutkimusten mukaan kerrostaloasunnon omaksi ostaminen on edullisempaa kuin sellaisen vuokraaminen. Ainoastaan pääkaupunkiseudulla asuntojen myyntihinnat ovat paikoitellen niin huikeita, että varsinkin pientä asuntoa tarvitsevalle vuokralla asuminen voi olla edullisempaa. Asumisen kustannukset eivät kuitenkaan ole ainoa ominaisuus, jonka perusteella asumismuotoa mietitään kussakin asuntokunnassa. Asuntokunnan sen hetkinen tilanne asukkaiden iän, työ- tai opiskelumahdollisuuksien, lastenhankinnan ja sitoutumiskyvyn mukaan vaikuttaa paljon siihen, onko heidän kannattavampaa asua vuokralla vai ostaa oma kerrostaloasunto.

Omistusasumisen hyviin puoliin kuuluu varsinkin sen edullisuus ja varmuus. Vuokralla asuminen sen sijaan vetää pidemmän korren asumisen helppoudessa ja asukkaan taloudellisessa riippumattomuudessa. Omistus- ja vuokralla asumisen välimuotojakin löytyy; asumisoikeusasunnossa asuva maksaa asunnostaan vuokraa, mutta varmistaa samalla, että hänen oikeutensa asua asunnossa säilyy niin kauan kuin hän itse haluaa. Osaomistusasunnossa asuva taas omistaa vain osan asuntonsa osakkeista, mutta hänellä on mahdollisuus lunastaa asunto kokonaan itselleen sopivammassa elämäntilanteessa.

Oman kerrostaloasunnon hankinta

Oman asunnon hankinta sopii varsinkin niille, jotka haluavat sijoittaa asumiseen. Pitkällä tähtäimellä asunnon ostaminen on erityisen kannattavaa. Yleisesti asuntojen hinnat nousevat Suomessa jatkuvasti, ja varsinkin kasvukeskuksissa palveluiden lähellä sijaitsevat asunnot kasvattavat lähes varmasti arvoaan tai ainakin pitävät sen ennallaan. Nykyinen taloustilanne huolestuttaa monia asunnon ostajia, ja toki taloudelliset suhdanteet vaikuttavatkin asuntojen arvon nousuun sekä niiden hintoihin ja myyntiaikoihin. Oma asunto kasvattaa kuitenkin jatkuvasti omistajiensa varallisuutta, sillä sitä maksetaan itselle, toisin kuin vuokraa.

Useimmiten, mutta ei aina, asunnon ostajan tulee säästää tietty prosenttiosuus asunnon hinnasta jo etukäteen. Loppuosuudelle hinnasta haetaan pankista asuntolainaa. Lainan takaisin maksaminen on hyvinkin joustavaa; laina-ajat ovat nykyisin pisimmillään kymmeniä vuosia, joskin jokaisen lainanhakijan taloudellinen tilanne vaikuttaa ratkaisevasti myönnetyn lainan ominaisuuksiin. Omistusasunnon ostajalle asumiskustannuksia syntyy paitsi itse asuntolainasta ja sen koroista, myös yhtiövastikkeesta, jota asunto-osakeyhtiöissä maksetaan. Yhtiövastikkeella katetaan kustannuksia, jotka syntyvät talonyhtiön kunnossapidosta, peruskorjauksista ja esimerkiksi rappukäytävien ja hissien huollosta. Asuntolainan korot saattavat tuntua korkeilta, mutta suuren osan niistä voi vähentää verotuksessa.

Kerrostaloasunnon omistaja on itse vastuussa paitsi oman asuntonsa huolto- ja korjauskustannuksista, myös osasta koko talonyhtiötä koskevista kustannuksista. Kustannusten lisäksi huollot ja korjaukset tulee järjestää itse tai yhdessä asunto-osakeyhtiön muiden asunnon omistajien kanssa. Isommat korjaukset, kuten putkiremontit tai vesivahingot, voivat koitua asunnon omistajalle hyvinkin kalliiksi. Varsinkin iäkkäämmässä talossa omistusasuminen voikin pahimmillaan olla jatkuvaa korjauksista stressaamista; pahimmillaan korjauksessa olevasta talosta täytyy jopa muuttaa pois väliaikaisesti. Myös asuntolaina voi aiheuttaa ottajalleen melkoista stressiä; mikäli oman asunnon ostaminen tarkoittaa, että ostajan täytyy karsia kaikista muista elämisen kustannuksista vuosien tai vuosikymmenten ajan, kannattaa asunnon ostamista vielä miettiä. Myös asunnon mahdollinen myynti elämäntilanteen muuttuessa kannattaa pitää mielessä. Omasta asunnosta ei pääse eroon yhtä helposti kuin vuokra-asunnosta, vaan sen myynti voi kestää kauankin, asunnon sijainnista, yleisestä markkinatilanteesta ja asunnosta pyydetystä hinnasta riippuen.

Kerrostaloasunto vuokralle

Kerrostalossa vuokralla asuminen on omistusasumiseen nähden helppoa ja vaivatonta. Vuokra-asunnon hankkiminen on helppoa, joskin joillakin paikkakunnilla vuokra-asuntoja on tarjolla huomattavasti vähemmän kuin niille olisi ottajia. Vuokralla asumiseen ei tarvita suuria ennakkosäästöjä eikä varmuutta siitä, että asuntokunnan taloudellinen tilanne säilyy ennallaan myös tulevina vuosina. Mikäli vuokralainen joutuu esimerkiksi työttömäksi, voi hän pienellä vaivalla muuttaa pienempään tai muuten edullisempaan vuokra-asuntoon eikä hänen tarvitse huolehtia asuntolainan takaisinmaksusta uudessa elämäntilanteessaan. Vuokralla asujan ei tarvitse stressata niin asunnon arvon muutoksista kuin asuntoon tai talonyhtiöön kohdistuvista korjauksistakaan, eikä kuluttaa aikaansa korjausten järjestämiseen. Muuttaminen asunnosta toiseen on useimmiten nopeaa, joskin monissa vuokrasopimuksissa vaaditaan, että asunnossa asutaan esimerkiksi vähintäänkin vuoden ajan.

Kerrostaloasunnon vuokraaminen on erityisen hyvä ratkaisu tilapäiseen asumiseen ja silloin, kun asumiseen ei haluta tai pystytä sitomaan pääomaa. Vuokralla asuminen on turvallista, sillä sekä vuokralaista että vuokranantajaa suojaa huoneenvuokralaki. Laissa määritellään selkeästi vuokralaisen ja vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä säännöksiä esimerkiksi vuokran määrästä ja siitä, miten ja milloin vuokrasopimus voidaan irtisanoa tai purkaa.

Kerrostaloasunnon vuokraamisen huonoksi puoleksi voi laskea ainakin sen, että kaikki asumiseen satsattu raha maksetaan toiselle. Vuosikymmeniä vuokra-asunnossa asuneelle ei jää mitään käteen, kun muuten samassa elämäntilanteessa olevat asunnonomistajat pääsevät nauttimaan asumiskustannusten huimasta vähentymisestä asuntolainan ollessa kokonaan maksettu. Kerrostaloasunnon vuokran maksuun kuukausittain laitetulla summalla voisi periaatteessa aivan hyvin lyhentää asuntolainaakin, mahdollisesti jopa isomman asunnon asuntolainaa. Toisaalta tällöin asunnon ostajan olisi otettava vastuu myös asunnon muista yllättävistä kustannuksista. Suosituilla asuinpaikoilla, kuten pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntoja voi olla todella vaikea löytää ja asunnosta saattaa joutua maksamaan kohtuuttoman korkeaa vuokraa, varsinkin jos sen omistaja on yksityishenkilö. Vuokra-asunnosta saattaa myös joutua muuttamaan pois nopeastikin asunnon omistajan niin päättäessä. Vuokrasopimus ehkä suojaa asukkaan asumisoikeutta asunnossa esimerkiksi vuoden ajan, mutta sen jälkeen pois on muutettava tavallisesti kuukauden tai kahden mittaisen irtisanomisajan kuluttua.

Teksti: Nelli Kelonen