Vakuudettoman pienlainan valinta

Kerro omat vinkkisi

Kerro omat vinkkisi

Millä perusteilla valitset? Mihin kiinnität huomiota erityisesti? Onko sinulla muita vinkkejä tai oma suosikki? Tehdään yhdessä fiksuja valintoja.

100 euron seteli
Kuva: © Grazvydas | Dreamstime.com

Milloin laina ilman vakuuksia on järkevä valinta

Kirjoitukseni tarkoitus on auttaa sinua päättämään, onko vakuudeton luotto ylipäätään sinua varten. Jos on, löydät sivulta perusteet hakea sitä. Jos ei, löydät perusteet olla hakematta.

Oletetaan, että etsit edullista vakuudetonta lainaa, ja saisit sen nimellisellä korolla 4,25 %. Jos ottaisit lainaa 500 euroa, olisit lainanantajalle velkaa 521,25 euroa vuoden kuluttua. Ei kuulosta pahalta.

Tässä ei kuitenkaan huomioida lainaan liittyviä muita maksuja ja kuluja, joita lainanantajat saavat periä koron lisäksi. Näitä ovat esimerkiksi lainan myöntämismaksu, kuukausittaiset käsittelymaksut ja laskutuslisät ja mahdolliset viivästysmaksut. Kun nämä otetaan huomioon, saadaan summattua yhteen lainan todelliset kustannukset ja laskettua lainan todellinen vuosikorko.

Todellinen vuosikorko on lähes aina korkeampi kuin lain sallima nimelliskorko.

x

Miksi vakuuksia ei tarvita, ja mitä iloa ja murhetta siitä on lainanottajalle

Katsotaan ensin, mitä vakuudet ovat. Vakuuden vaatiminen tarkoittaa, että pankki tarvitsee takeen sille, että se saa rahansa takaisin. Lainan takeeksi asetettua reaalivakuutta voidaan käyttää lainan takaisinmaksuun jos lainanottaja laiminlyö maksunsa. Vakuudet ovat yleensä fyysisiä esineitä tai asiakirjoja, joilla on arvoa. Vakuuksia voivat olla esimerkiksi säästöt, talletukset, osakkeet, oma pääoma talossa tai kiinteistössä, loma-asunto tai jopa auto.

Kuva joka symboloi vakuuksien sitovaa vaikutusta

Vakuuden tarkoituksena on vähentää pankin riskiä siltä varalta, että lainanottaja ei kykene maksamaan lainaa takaisin. Jos velallinen ei maksa lainaansa, pankilla on oikeus myydä vakuus ja saada takaisin osa lainatusta rahasta. Jos lainanottajalla on tarjota arvokkaita vakuuksia, hän saa todennäköisemmin lainaa paremmilla ehdoilla.

Lainaan tarvittavien vakuuksien määrä on yleensä verrannollinen lainattuun määrään. Kalliisiin hankintoihin myönnettäviin lainoihin pankit vaativat vakuuksia. Esimerkiksi asuntolainat ovat käytännössä aina vakuudellisia, koska lainojen vakuutena on ostettava asunto. Pienet lainat, kuten henkilökohtaiset lainat, eivät vaadi lainanottajalta vakuuksia. Ne myönnetään yksinomaan lainanottajan luottotietojen ja velan takaisinmaksukyvyn perusteella, eli käytännössä sen perusteella, miten luotettavana maksajana pankki lainanottajaa pitää hänen taloudellisen menneisyytensä ja nykyisten tulojensa perusteella.

Koska vakuudettomissa lainoissa ei ole käytössä vakuuksien tuomaa turvamekanismia pankeille, pankit arvioivat tapaukskohtaisesti, miten luottettavana lainan takaisinmaksajana pankki lainanottajaa pitää, ja tämä vaikuttaa vakuudettomissa lainoissa myönnettävän lainan korkoon.

Mikä on halvin vakuudeton laina, jonka voit saada - Maksukyky ja luottokelpoisuus vaikuttavat

Tähän kysymykseen on vaikea vastata, koska se riippuu yksilön taloudellisesta tilanteesta. Jos lainanottajalla on hyvä luottoluokitus, hän voi saada alhaisemman koron. Jos lainanottajan luottoluokitus on kuitenkin huono, hänen on ehkä hyväksyttävä korkeampi korko.

Kukin lainanntaja tarkastelee hakijaa ja päättää, kuinka riskialtista lainan antaminen olisi. He tekevät tämän tarkastelemalla esimerkiksi hakijan luottotietoja. Myös lainan koko vaikuttaa korkoon. Pienemmän lainan korko on yleensä pienempi kuin suuremman lainan koska siihen liittyvät riskitkin pankille ovat pienempiä.

Pankin näkökulmasta lainan hyvä korko on tietysti sellainen, jolla pankki voi tehdä voittoa, ja tarjota silti lainanottajalle kilpailukykyisen koron. Kilpailukykyisen koron tarjoaminen on korostunut erityisesti nykytilanteessa, jossa lainojen vertailu eri pankkien välillä ei vaadi lainaneuvottelujen käymistä henkilökohtaiesti eri pankkien kanssa vaan lainatarjouksia voi pyytää ja vertailla tähän kehitettyjen nettipalveluiden avulla.

Maksuhäiriörekisteri

Luottotiedoista käy ilmi, onko henkilöllä tai yrityksellä maksamattomia laskuja tai velkoja. Maksuhäiriömerkintä merkitään luottotietorekisteriin, ja se kertoo maksamattomasta laskusta tai velasta. Maksuhäiriömerkintä merkitään rekisteriin yleensä sen jälkeen, kun laskua tai velkaa ei ole maksettu ja käräjäoikeudesta on saatu maksusuoritusmääräys, mutta se voidaan antaa myös tietyissä muissa tilanteissa. Kaksi yritystä, jotka hallinnoivat luottotietoja ovat Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy. Omat luottotiedot voi tarkistaa maksutta kerran 12 kuukaudessa. Suunnitteilla on lakimuutos, jonka mukaisesti maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä 30 päivän kuluttua velan suorituksen kirjaamisesta.

Positiivinen luottorekisteri tekee velkarahasta edullisempaa

Tulevaisuudessa lainanhakijoiden luottokelpoisuuden arvioinnissa ja lainan ehtojen määrittelyssä käytettäneen myös positiivista luottorekiseriä, joka on suunnitteilla tämän kirjoitushetkellä. Positiivinen luottotietorekisteri näyttäisi luotonantajille hakijan velat ja tulot lähes reaaliajassa. Tämän odotetaan helpottavan luottokelpoisuuden arviointia, varsinkin jos luotonantajalla ei ole ennakkotietoa henkilön maksukäyttäytymisestä. Jos positiivisesta luottorekisteristä löytyy tietoja, jotka puhuvat lainanhakijan maksukyvyn ja tunnollisuuden puolesta, hänelle voitaisiin myöntää vakuudetonta luottoa pienemmällä korolla. Tavoite on, että järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2024, ja sitä hallinnoisi verohallinnon tulorekisteriyksikkö.

Kiinteäkorkoinen laina suojaa markkinakorkojen vaihteluilta, vaihtuvakorkoinen ei

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, nimelliskoron päälle tulevien lisäkustannusten lisäksi myös itse lainan korko vaihdella laina-ajan kuluessa, tai sitten se voi olla kiinteä ja pysyä koko laina-ajan sovitulla tasolla.

Kuva joka symboloi korkojen nousua

Kiinteäkorkoinen laina on laina, jonka korko pysyy ennallaan koko takaisinmaksuajan. Kiinteäkorkoisen lainan tärkein etu on se, että se tarjoaa lainanottajille suojaa markkinakorkojen nousua vastaan. Jos markkinakorot nousevat, kiinteäkorkoisen lainan lyhennykset eivät silti nouse. Kiinteäkorkoisissa lainoissa korko on kuitenkin yleensä lähtökohtaisesti korkeampi kuin vaihtuvakorkoisissa. Riski lyhennysten hallitsemattomalle nousulle markkinoiden muuttuessa on siis niissä kuitenkin pienempi. Kiinteäkorkoisen lainan suurin haittapuoli on se, että se ei tarjoa etua jos markkinakorot lähtevätkin laskuun. Jos markkinakorot laskevat, lainanottajan lyhennykset eivät silti pienene.

Vaihtuvakorkoinen laina on lainatyyppi, jossa nimelliskorko on sidottu viitekorkoon, kuten euriboriin. Pankki lisää viitekorkoon oman marginaalinsa eli marginaalikoron. Lainan marginaali on rahoitusyhtiön osuus lainan korosta. Marginaalikorko kuvastaa myös lainanantajan arviota asiakkaaseen kohdistuvasta riskistä. Vaihtuvakorkoisen lainan haitta on, että se voi olla vaikeampi budjetoida kuin kiinteäkorkoinen laina. Tämä johtuu siitä, että kiinteäkorkoisessa lainassa lainanottaja tietää tarkalleen, kuinka paljon hänen lyhennyksensä ovat kuukausittain. Vaihtuvakorkoisessa lainassa tämä määrä voi muuttua vuoden mittaan, mikä voi vaikeuttaa budjetointia.

Lainan marginaalikorko voi vaihdella henkilöstä toiseen, vaikka he lainaisivat saman summan samasta pankista samoilla takaisinmaksuehdoilla. Marginaali riippuu yksittäisestä lainanottajasta, ja siihen voivat vaikuttaa eri tekijät, kuten se, miksi laina on otettu ja kuinka suuri osa lainanottajan tuloista käytetään lainan takaisinmaksuun. On kuitenkin olemassa lainatyyppejä, joissa marginaali on kaikille sama. Tämä pätee erityisesti vakuudettomiin lainoihin, joiden korko on usein korkeampi kuin vakuudellisten lainojen.

Lainsäädäntö rajoittaa korkoa – mutta ei kaikkien lainojen osalta

Vakuudettomien lainojen kustannuksia ja korkoja säännellään lailla. Yhtenä uusimmista lakimuutoksista, vuonna 2020 Suomen hallitus päätti puolittaa 20 prosentissa tuolloin olleen nimelliskoron korkokaton 10 prosenttiin. Toimenpiteen tarkoituksena oli estää ihmisiä lainaamasta liikaa rahaa ja ylivelkaantumasta korkeiden korkojen takia. Jos joku haki lainaa, jonka vakuutena ei ollut mitään, korkein korko, joka häneltä voitiin periä, oli 10 prosenttia vuodessa. Tämä muutos koski vain uusia vakuudettomia lainoja, ja esimerkiksi hyödykesidonnaiset lainat jätettiin tämän muutoksen ulkopuolelle. Hyödykesidonnainen laina on kulutusluottotyyppi, jossa osto on sidottu tiettyyn hyödykkeeseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi koneen tai laitteen osamaksukauppa. Toinen esimerkki olisi luottokortin käyttäminen ostoksen tekemiseen.

Jos olet ottanut lainaa väliaikaisen korkokaton ollessa voimassa, on tärkeää tarkistaa sopimuksestasi, miten korko siinä on määritelty. Sopimuksessa voidaan todeta, että lainan vuotuinen korko nousee, kun väliaikainen lakimuutos päättyy. Tämä voi antaa aiheen kilpailuttaa lainasi uudestaan.

Vuonna 2020 säädetyn väliaikainen lain voimassaolon aikana luottolaitosten korkeakorkoisten vakuudettomien kulutusluottojen korot laskivat Suomen Pankin tilastojen mukaan. Lisäksi niiden lainakannan kasvu hidastui. Vuodelle 2022 suunnitellussa kulutusluottolainsäädännön uudelleentarkastelussa harkitaan pysyviä muutoksia kulutusluottoja koskevaan sääntelyyn. Oikeusministeriössä tätä pohtivan työryhmän yksi tavoitteista on asettaa pysyvä korkokatto myös ennen 1.9.2019 haetuille lainoille, jotka eivät ole nykyisen lainsäädännön piirissä. Näillä muutoksilla olisi myönteinen vaikutus monien kuluttajien elämään, ja ne auttaisivat suojelemaan heitä taloudelliselta hyväksikäytöltä.

Korkokatto suojelee lainanottajia ylilyönneiltä korkotasossa, mutta sillä on myös toinen epäsuora sivuvaikutus. Korkokaton myötä pankeista tulee yhä haluttomampia lainaamaan rahaa niille, joiden taloudellinen asema ei ole vahva, koska ne eivät voi enää hinnoitella luottoriskiä lainojen korkoon. Pankki ei saa toivomaansa tuottoa lainaamalleen pääomalle, mikä on johtanut siihen, että alle 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien lainojen hyväksymisaste on laskenut, koska pankeilla ei yksinkertaisesti ole varaa ottaa riskiä. Tämä vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksiin saada luottoa vaikka varsinaisia maksuhäiriöitä ei lainanhakijalla olisikaan.

Mihin tarkoituksiin lainaa ilman vakuuksia voi hakea

Vakuudettomia pienlainoja voi käyttää moniin eri tarkoituksiin. Monet ihmiset käyttävät niitä esimerkiksi yllättävien menojen, kuten auton korjauksen tai lääkärilaskujen maksamiseen.

Lainatarjousten pyytäminen ja vertailu

On helppo eläytyä hetkeen ja tarttua ensimmäiseen vastaan tulevaan lainatarjoukseen, mutta tämä voi olla hyvin kallis päätös. Hätäinen lainapäätös voi lopulta maksaa satoja euroja pitkällä aikavälillä.

Paras tapa välttää kalliin virheen tekeminen on pyytää useammalta lainanantajalta tarjous ja vertailla niitä keskenään. Voit pyytää tarjouksen suoraan jokaiselta lainantajalta erikseen, tai käyttää lainojen vertailuun tarkoitettua verkkopalvelua, jonka kautta voit pyytää samanaikaisesti lainatarjouksen useammalta lainanantajalta. Vertailupalveluiden kautta saat kerralla useita eri lainatarjouksia, mikä helpottaa edullisimman vaihtoehdon valitsemista. Vertailupalvelut ovat lainanhakijalle ilmaisia. Ne ansaitsevat omat rahansa pääasiassa laskuttamalla pankeilta ja muilta lainojen tarjoajalta korvauksen niistä välittämistään lainatarjouksista, jotka johtavat lainan myöntämiseen. Provision määrä on usein tietty prosenttiosuus lainasummasta.

Tarjouksen vakuudettomasta lainasta saa usein nopeasti. Voit saada vastauksen parhaimmillaa muutamassa minuutissa tai ainakin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Vakuudettoman lainan hakemiseen ei liity raskasta paperityötä, tapaamisia pankeissa tai pitkiä odotusaikoja. Jotkin lainanantajat saattavat kuitenkin vaatia sinua toimittamaan lainahakemuksen mukana tiettyjä asiakirjoja, kuten todiste palkkatuloista tai eläketuloista.

Liian monia peräkkäisiä, lyhyen ajan sisällä tehtyjä tarjouspyyntöjä saman lainan osalta ei suositella. Lainanantajat huomaavat toistuvat tarjouspyynnöt ja saattavat tarjota huonompia ehtoja tai hylätä hakemuksesi kokonaan sillä perusteella, että sinulla jo voimassa olevia tarjouksia niiden kanssa. Lainanantajat saattavat olettaa, että haet kahta erillistä lainaa, joihin he mahdollisesti sitoutuisivat. Jos sinulla on kysyttävää lainatarjouksestasi tai haluat muuttaa esimerkiksi lainan määrää tai laina-aikaa, on parempi ottaa yhteyttä suoraan lainanantajaan kuin tehdä uusi tarjouspyyntökierros vertailupalvelulla.

Kuva joka symboloi vaihtoehtojen valintaa

Lainan valinta

Kun olet lainamarkkinoilla, on tärkeää muistaa, että kaikki lainat eivät ole samanlaisia. Lainan hinta ja ehdot eivät ole kaikille samat. Kuten edellä todettiin, tarjottuun korkoon voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuin lainan määrä, lainanottajan asiakkuuden taso pankin kanssa tai lainanottajan takaisinmaksukykyä koskeva luottoriskiarvio.

Älä tee lainasopimusta suinpäin – Tarkista yksityiskohdat

Ennen kuin suostut lainaan ja allekirjoitat lainasopimuksen, lue ja ymmärrä lainan ehdot. On tärkeää ottaa huomioon lainan määrä, todellinen vuosikorko ja takaisinmaksuaika. Nämä kaikki ovat tärkeitä tekijöitä määritettäessä, onko lainan ottaminen hyvä idea vai ei.

Lainan määrä on ehkä tärkein huomioon otettava tekijä. Lainan määrä määrittää, kuinka paljon korkoa joudut maksamaan takaisin. Mitä suurempi lainasumma on, sitä enemmän korkoa joudut maksamaan. Siksi on tärkeää lainata vain niin paljon rahaa kuin tarvitset.

Todellinen vuosikorko on myös tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon lainaa otettaessa. Tämä johtuu siitä, että todellinen vuosikorko määrittää, kuinka paljon korkoa joudut maksamaan lainastasi. Mitä korkeampi todellinen vuosikorko on, sitä enemmän korkoa joudut maksamaan lainastasi. Siksi on tärkeää etsiä lainoja, joiden todellinen vuosikorko on alhainen.

Takaisinmaksuaika on toinen tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon lainaa otettaessa. Tämä johtuu siitä, että takaisinmaksuaika määrittää, kuinka kauan sinun on maksettava lainasi takaisin. Mitä pidempi takaisinmaksuaika on, sitä enemmän aikaa sinulla on maksaa lainasi takaisin. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että joudut maksamaan enemmän. Vakuudeton laina voidaan lain mukaan maksaa takaisin milloin tahansa. On myös mahdollista maksaa sovittua suurempia maksueriä, mikä pienentää lainan kustannuksia. Jos olet halukas maksamaan lainan takaisin ennenaikaisesti, on hyvä mainita siitä etukäteen ennen maksusuoritusta.

Mieti tarkkaan mahdollistaako taloudellinen tilanteesi ja tulosi lainan takaisinmaksun sillä kuukausierällä, jolla lainaa sinulle tarjotaan. Usein kannattaa arvioida omaa maksukykyään hieman alakanttiin, ja valita mieluummin aavistuksen pidempi laina-aika kuin pyrkiä maksamaan lainaa mahdollisimman nopeasti pois taloutensa sietokyvyn äärirajoille kiristävällä ylioptimistisella kuukausierällä.

Mitä tehdä, jos et saanut vakuudetonta lainaa

Kun pankki harkitsee lainan myöntämistä, se miettii aina, pystyykö lainanottaja maksamaan lainan takaisin. Tämän vuoksi pankit eivät yleensä anna lainaa ihmisille, joiden luottotiedot eivät ole kunnossa. Jos vaikuttaa siltä, että lainaa pyytävä henkilö kuluttaa enemmän rahaa kuin hän tienaa, tai jos hänellä on jo paljon lainoja, pankki todennäköisesti kieltäytyy.

Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi saada lainaa ja saada paremmat lainaehdot, sinun on parannettava luottokelpoisuuttasi. Tämä johtuu siitä, että lainanantajat arvioivat, kuinka riskialtista on lainata sinulle, tarkastelemalla taloudellista historiaasi ja vakavaraisuuttasi. Mitä vakaampi taloutesi on, sitä todennäköisemmin pankki myöntää sinulle lainaa. Lainanantajat pitävät korkeassa arvossa jatkuvuutta ja vakautta, koska monien lainojen takaisinmaksuaika vuosien mittainen.

Voit parantaa luottokelpoisuuttasi muutamalla asialla, kuten maksamalla laskusi aina ajallaan, välttämällä muistutuksia ja hoitamalla olemassa olevia lainojasi tunnollisesti ja ongelmitta. Voit myös yrittää yhdistää nykyiset useat lainasi yhdeksi lainaksi, käyttää vain yhtä luottokorttia, pitää tulosi vakaina ja hankkia vakituisen työpaikan.

Vakuudetonta pienlainaa haettaessa on yleensä helpompi saada hyväksytty lainapäätös, kun haet lainaa yhdessä toisen henkilön, esimerkiksi puolison, kanssa. Kun lainasta vastaa useampi henkilö, lainanantajan on helpompi myöntää laina. Lisäksi on yleensä helpompi saada hyväksytty lainapäätös pienelle lainalle kuin suuremmalle lainalle. Pienet lainat ovat lainanantajalle vähemmän riskialttiita, ja siksi hakemasi lainasumman pienentäminen lisää mahdollisuuksia saada lainahyväksyntä.